ul. Piotrkowska 270 13 piętro, 90-361 Łódź+48 507 685 520

Oferta dla klientów indywidualnych

Szkoda na osobie

Nasza oferta jest skierowana do osób, które doznały obrażeń lub straciły bliskich w związku z zaistniałym wypadkiem. Reprezentujemy naszych klientów przed zakładami ubezpieczeń w zakresie dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

 • bezpłatne doradztwo i analizę dokumentacji szkody,
 • zgłoszenie szkody w imieniu klienta do towarzystwa ubezpieczeń,
 • gromadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy oraz oceny rozmiaru szkody,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością działań towarzystwa ubezpieczeń,
 • prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego przeciwko ubezpieczycielowi. 

Pomagamy poszkodowanym uzyskać:

 1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
 2. Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, będącego następstwem wypadku, w tym:

  • kosztów rehabilitacji, leków, konsultacji u specjalistów,
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
  • kosztów poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz protez,
  • kosztów związanych z dojazdem poszkodowanego na leczenie oraz rehabilitację,
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu jeżeli poszkodowany w związku wypadkiem utracił możliwość wykonywania dotychczasowej pracy.

 3. Rentę, w tym rentę na zwiększone potrzeby (np. opieka nad poszkodowanym, stałe koszty leczenia ) oraz rentę z tytułu utraconych dochodów (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).
 4. W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy uzyskać:

  • zadośćuczynienie oraz odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa pogorszeniu wskutek śmierci poszkodowanego oraz rentę alimentacyjną dla osób bliskich którym zmarły dostarczał środków do życia
  • odszkodowanie za koszty pogrzebu poszkodowanego.

fotolia_83346228.jpgSzkoda rzeczowa

Nasza oferta jest skierowana do osób, które w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym doznały uszczerbku w mieniu. Reprezentujemy naszych klientów przed zakładami bezpieczeń
w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

 • bezpłatne doradztwo i analizę dokumentacji szkody,
 • zgłoszenie szkody w imieniu klienta do towarzystwa ubezpieczeń,
 • gromadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy oraz oceny rozmiaru szkody,
 • w prowadzonym postępowaniu na zlecenie klienta wykonanie opinii przez niezależnego rzeczoznawcę,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością działań towarzystwa ubezpieczeń,
 • prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego przeciwko ubezpieczycielowi. 

Zajmujemy się obsługą następujących roszczeń:

 • z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • z ubezpieczenia Auto Casco,
 • z innych obowiązkowych ubezpieczeń przewidzianych Ustawą lub Rozporządzeniami,
 • z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej,
 • z ubezpieczenia mienia m.in. od ognia, zalania, kradzieży, rabunku i innych zdarzeń losowych.

Pomagamy poszkodowanym uzyskać:

 • należne odszkodowanie za uszkodzone mienie (pojazdy, nieruchomości, rzeczy osobiste),
 • zwrot kosztów za wynajem pojazdu zastępczego,
 • zwrot kosztów holowania oraz parkowania pojazdu po kolizji
 • zwrot kosztów związanych z przejazdem oraz kosztów noclegu.

 

 

fotolia_114906743.jpg


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.